Reklama
Uzależnienia behawioralne
Hazard PDF Drukuj Email

Patologiczny hazard, wg opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych.

 

 

scroll back to top
Więcej…
 
Komputer i sieć PDF Drukuj Email

Dynamiczny rozwój techniki komputerowej i zaangażowanie coraz większej liczby osób w korzystanie z komputera i sieci powoduje lawinowe narastanie problemów z tym związanych oraz szybki wzrost  liczby osób uzależnionych od komputera i od sieci, szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży. Jak więc rozpoznać to uzależnienie?


 

 

 

 

 

 

 

scroll back to top

Więcej…
 
Zakupy PDF Drukuj Email

Jeszcze nie tak dawno półki sklepowe świeciły pustkami a w kolejce po meble trzeba było stać  kilka dni i nocy. Dzisiaj jest odwrotnie. To producenci i sprzedawcy zabiegają o klienta, któremu starają się „wcisnąć” swoje produkty na „niezwykle atrakcyjnych” warunkach. Dla niektórych klientów dokonywanie zakupów staje się formą relaksu, a niekiedy nawet psychicznym przymusem. Ponieważ nie ma jeszcze jednej obowiązującej definicji kupnoholizmu, pozwalam sobie zaproponować następującą:

Kupnohlizm jest to stan psychiczny charakteryzujący się przede wszystkim wewnętrznym przymusem (silną potrzebą, trudną do odparcia chęcią) dokonywania zakupów, przymusem myślenia o nich oraz poczuciem dyskomfortu (złego samopoczucia, rozdrażnienia, złości, agresji itp.) w sytuacjach, kiedy realizowanie ich jest utrudnione lub niemożliwe. Dokonywanie zakupów jest często poprzedzone stanem silnego napięcia i niepokoju, które ustępują w trakcie zakupu i zaraz po jego dokonaniu.  To zachowanie utrwala  się po wielokrotnym jego powtarzaniu, przedkładane jest ponad inne zajęcia i zachowania oraz wykonywane jest pomimo szkodliwych następstw. Charakterystyczne są nieudane próby kontrolowania lub zaprzestania.

dr med. Bohdan T. Woronowicz

scroll back to top
Więcej…
 
Praca PDF Drukuj Email

Coraz częściej spotykamy osoby, dla których praca stała się naczelną wartością, które są tak pochłonięte swoją pracą zawodową, że nie znajdują czasu dla rodziny, na sen i odpoczynek czy też na kontynuację swoich dotychczasowych zainteresowań. Spotykamy także sytuacje, kiedy praca wymyka się całkowicie spod kontroli i staje się prawdziwą obsesją. Ponieważ nie ma jeszcze jednej obowiązującej definicji pracoholizmu, pozwalam sobie zaproponować następującą:

Pracoholizm jest to stan psychiczny charakteryzujący się przede wszystkim stałym, wewnętrznym przymusem (silną potrzebą) wykonywania pracy lub innych czynności z nią związanych (ponad to co jest wymagane, w czasie wolnym od pracy), przymusem  myślenia o pracy oraz poczuciem dyskomfortu (złego samopoczucia) w sytuacjach, kiedy możliwość wykonywania pracy jest utrudniona.

dr med. Bohdan T. Woronowicz

 

scroll back to top
Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Seksoholizm - leczenie seksoholizmu

Seksoholizm (erotomania, hyperseksualizm, zespół de Clerambault, donżuanizm) to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba znacznej częstotliwości i różnorodności aktywności seksualnej, przesłaniająca inne potrzeby człowieka.

Ponieważ nie ma jeszcze jednej, ogólnie przyjętej i  obowiązującej definicji seksoholizmu, pozwalam sobie zaproponować następującą:


Seksoholizm jest to stan psychiczny charakteryzujący się przede wszystkim stałym, wewnętrznym przymusem (silną potrzebą) realizowania, w warunkach realnych bądź wirtualnych, z przedmiotami lub osobami, czynności/zachowań o charakterze erotycznym lub seksualnym (np. fantazjowanie, uwodzenie, kontakty fizyczne, cyberseks, oglądanie pornografii i inne), przymusem myślenia o tych czynnościach oraz poczuciem dyskomfortu (złego samopoczucia, rozdrażnienia, złości, agresji itp.) w sytuacjach, kiedy realizowanie ich jest utrudnione lub niemożliwe. Te czynności/zachowania utrwalają  się po wielokrotnym ich powtarzaniu, wykonywane są pomimo szkodliwych następstw,  przedkładane ponad inne zajęcia i zachowania, a okresowo mogą stanowić nawet o sensie życia. Charakterystyczne są nieudane próbami kontrolowania lub zaprzestania tych czynności/zachowań.

dr med. Bohdan T. Woronowicz

 

scroll back to top
Więcej…
 
Czy to są uzależnienia? PDF Drukuj Email

W ostatnich latach zapanowała moda na „uzależnienia” i wiele zachowań jest postrzeganych oraz ocenianych przez ten pryzmat. Wystarczy, że ktoś poświęca więcej niż inni czasu jakiejś czynności, już słyszy się  - on jest uzależniony od ........., pomimo tego, że dobrze funkcjonuje w swoich rolach społecznych i nikt z powodu tych zachowań nie cierpi. Zachowania te nie spełniają przeważnie kryteriów uzależnienia (zobacz testy na uzależnienia). Na ogół jest to pewien nawyk czy przyzwyczajenie.


 

scroll back to top
Więcej…
 


uzależnienia_woronowiczBogate źródło wiedzy o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna itp.); zaburzeniach nawyków i popędów (m. in.: hazard, bulimia i anoreksja) oraz współuzależnieniach, jakimi dotknięte są rodziny uzależnionych. Autor rozwiewa mity związane z uzależnieniami, sporo miejsca poświęca możliwościom uzyskania pomocy i specjalistycznego leczenia.


Wydawnictwo: Media Rodzina
Rok wydania: 2009

Przejdź do księgarni

22.10.2016